در حال نمایش 11 نتیجه

پکیج جامع دهم انسانی

پکیج جامع دهم انسانی
بدون امتیاز 0 رای
پکیج جامع پایه دهم انسانی سکو، کامل ترین دوره ای است که با شرکت در آن از شرکت در هر دوره و تهیه هر منبع دیگری بی نیاز خواهید شد و می توانید در امتحانات نهایی عمومی و تخصصی خود نمره 20 و در تست های تخصصی رشته انسانی بالاترین درصد را کسب کنید.
0
9,360,000 8,424,000 تومان

پکیج جامع دوازدهم انسانی

پکیج جامع دوازدهم انسانی
بدون امتیاز 0 رای
پکیج جامع پایه دوازدهم انسانی سکو، کامل ترین دوره ای است که با شرکت در آن از شرکت در هر دوره و تهیه هر منبع دیگری بی نیاز خواهید شد و می توانید در امتحانات نهایی عمومی و تخصصی خود نمره 20 و در تست های تخصصی رشته انسانی بالاترین درصد را کسب کنید.
0
10,680,000 9,612,000 تومان

پکیج جامع یازدهم انسانی

پکیج جامع یازدهم انسانی
بدون امتیاز 0 رای
پکیج جامع پایه یازدهم انسانی سکو، کامل ترین دوره ای است که با شرکت در آن از شرکت در هر دوره و تهیه هر منبع دیگری بی نیاز خواهید شد و می توانید در امتحانات نهایی عمومی و تخصصی خود نمره 20 و در تست های تخصصی رشته انسانی بالاترین درصد را کسب کنید.
0
9,760,000 8,784,000 تومان

پکیج کامل پایه دهم انسانی

پکیج کامل پایه دهم انسانی
بدون امتیاز 0 رای
پکیج کامل پایه دهم انسانی سکو، دوره ای منحصر به فرد است که شما با شرکت در آن از هر دوره و منبع دیگری بی نیاز می شوید و می توانید در امتحانات نهایی پایه دهم خود نمره 20 را کسب کنید و مفاهیم تستی خود را به خوبی یاد بگرید.
0
4,680,000 4,212,000 تومان

پکیج کامل پایه دوازدهم انسانی

پکیج کامل پایه دوازدهم انسانی
بدون امتیاز 0 رای
پکیج کامل پایه دوازدهم انسانی سکو، دوره ای منحصر به فرد است که شما با شرکت در آن از هر دوره و منبع دیگری بی نیاز می شوید و می توانید در امتحانات نهایی پایه دوازدهم خود نمره 20 را کسب کنید و بالاترین درصد را در کنکور خود کسب کنید.
0
5,480,000 4,932,000 تومان

پکیج کامل پایه یازدهم انسانی

پکیج کامل پایه یازدهم انسانی
بدون امتیاز 0 رای
پکیج کامل پایه یازدهم انسانی سکو، دوره ای منحصر به فرد است که شما با شرکت در آن از هر دوره و منبع دیگری بی نیاز می شوید و می توانید در امتحانات نهایی پایه یازدهم خود نمره 20 را کسب کنید و مفاهیم تستی خود را به خوبی یاد بگرید.
0
4,960,000 4,464,000 تومان

دوره جامعه شناسی دهم استاد علی سلامتی

دوره جامعه شناسی دهم استاد علی سلامتی
بدون امتیاز 0 رای
دوره جامعه شناسی استاد علی سلامتی یک دوره ی منحصر به فرد برای دانش آموزان انسانی دهم است. همراه با  ثبت نام این دوره یک جلد کتاب شامل درسنامه، خلاصه، نمونه سوالات تشریحی و تستی برای شما ارسال خواهد شد. این دوره یک تضمین برای قبولی در امتحانات نهایی درس جامعه شناسی و موفقیت در کنکور می باشد.
0
720,000 648,000 تومان

دوره جامعه شناسی دوازدهم استاد علی سلامتی

دوره جامعه شناسی دوازدهم استاد علی سلامتی
بدون امتیاز 0 رای
دوره جامعه شناسی استاد علی سلامتی یک دوره ی منحصر به فرد برای دانش آموزان انسانی دوازدهم است. همراه با  ثبت نام این دوره یک جلد کتاب شامل درسنامه، خلاصه، نمونه سوالات تشریحی و تستی برای شما ارسال خواهد شد. این دوره یک تضمین برای قبولی در امتحانات نهایی درس جامعه شناسی و موفقیت در کنکور می باشد.
0
920,000 828,000 تومان

دوره جامعه شناسی کنکور استاد علی سلامتی

دوره جامعه شناسی کنکور استاد علی سلامتی
بدون امتیاز 0 رای
دوره جامعه شناسی کنکور استاد علی سلامتی یک دوره ی منحصر به فرد برای دانش آموزان انسانی است. همراه با  ثبت نام این دوره یک جلد کتاب شامل درسنامه، خلاصه، نمونه سوالات تشریحی و تستی برای شما ارسال خواهد شد. این دوره یک تضمین برای قبولی در امتحانات نهایی درس جامعه شناسی و موفقیت در کنکور می باشد.
0
1,350,000 1,215,000 تومان

دوره جامعه شناسی یازدهم استاد علی سلامتی

دوره جامعه شناسی یازدهم استاد علی سلامتی
بدون امتیاز 0 رای
دوره جامعه شناسی استاد علی سلامتی یک دوره ی منحصر به فرد برای دانش آموزان انسانی یازدهم است. همراه با  ثبت نام این دوره یک جلد کتاب شامل درسنامه، خلاصه، نمونه سوالات تشریحی و تستی برای شما ارسال خواهد شد. این دوره یک تضمین برای قبولی در امتحانات نهایی درس جامعه شناسی و موفقیت در کنکور می باشد.
0
820,000 738,000 تومان

دوره هویت اجتماعی استاد علی سلامتی

دوره هویت اجتماعی استاد علی سلامتی
بدون امتیاز 0 رای
دوره هویت اجتماعی استاد علی سلامتی یک دوره ی منحصر به فرد برای دانش آموزان دوازدهم است. همراه با  ثبت نام این دوره یک جلد کتاب شامل درسنامه، خلاصه، نمونه سوالات تشریحی و تستی برای شما ارسال خواهد شد. این دوره یک تضمین برای قبولی در امتحانات نهایی درس هویت اجتماعی می باشد.
0
800,000 720,000 تومان