پلنر برنامه ریزی کنکور

آخرین های چاپی

پکیج های اقتصادی
حراج!

پکیج مشاوره نرگس لک اقتصادی پلاس

قیمت 550,000 تومان1,500,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای
حراج!

پکیج مشاوره تحصیلی نرگس لک طرح پایه

قیمت 400,000 تومان1,100,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای
حراج!

پکیج مشاوره ای رتبه های برتر پلاس

قیمت 900,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

پکیج مشاوره ای رتبه های برتر

قیمت 750,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای
پکیج های مشاوره ای

پکیج مشاوره نرگس لک VIP

بدون امتیاز 0 رای
1 ماه
0
900,000 تومان
9%تخفیف
پکیج مشاوره تحصیلی نرگس لک طرح پایه پلاس
3 ماهه
0
550,000 - 1,500,000 تومان
8%تخفیف
پکیج مشاوره تحصیلی نرگس لک طرح پایه
3 ماهه
0
400,000 - 1,100,000 تومان
17%تخفیف
پکیج مشاوره ای رتبه های برتر پلاس
3 ماهه
0
1,080,000 900,000 تومان
3 ماهه
0
750,000 تومان
1 ماه
0
رایگان!
1 ماه
0
1,400,000 تومان
15%تخفیف
پکیج شب امتحانی خیلی سبز انسانی
0
300,000 255,000 تومان
بسته های انتخاب رشته!
0
27,000,000 تومان
0
900,000 - 2,700,000 تومان
0
800,000 - 2,500,000 تومان
0
700,000 - 2,100,000 تومان
0
550,000 - 1,900,000 تومان
0
400,000 - 1,600,000 تومان